Entrada del blog feta per Admin Usuari

Tothom

Dates:

L'escola d'hivern Espiral tindrà lloc entre el 5 i el 25 de febrer del 2024.

Preu:

La matrícula és gratuïta i es poden apuntar els docents en actiu no universitaris de tots els nivells educatius de centres i serveis públics i de centres privats sostinguts amb fons públics de Catalunya.

Duració:

Els cursos tenen una duració estimada de 30 hores, si bé el temps de dedicació al curs pot variar segons el nivell previ de l'alumnat i la seva dinàmica d'aprenentatge.

Certificat:

Els participants que superin el curs tindran dret a un certificat proporcionat de forma telemàtica pel Departament d'Educació.

Funcionament:

Són cursos en línia asíncrons i tutoritzats, el tutor del curs resoldrà els dubtes que puguin sortir i, en general, hi haurà una fluida comunicació entre els docents i l'alumnat.

Modificat: dijous, 11 de gener 2024, 09:17